Stikkordarkiv: Mysen

TeamKraft «Fra ord til handling»

TeamKraft fortsetter å markedsføre seg.

Vi har vært med på mye, jobbet med mange spennende aktører på mange forskjellige steder.

Flere ganger har vi hatt pressen på besøk. Som oppe til høyre på bildet hvor Erik Andersen Grønland Pst, forebyggende tjeneste blir intervjuet av TV2 tidligere i høst. «bra gjort er bedre en bra sagt sier Erik ofte. Vi i TeamKraft er helt enig.

Fra teori til praksis, fra ord til handling sier vi. Det er mye som er bra på papiret, det er mye som blir bestemt i møter og under «festtaler». Det er mange gode skribenter og taleføre mennesker. Når det skal handles er det fortsatt mange som har mye å hente.

Vi kommer tilbake og fortsatt god dag!

TeamKraft Modellen.

Hei!

Vi har kommet godt inn i 2014 med nye oppdrag og nye muligheter. Vi har ofte fått spørsmålet «hva er det egentlig dere driver med i TeamKraft? Kort fortalt og et enkelt svar er : «Vi jobber med mennesker og ikke minst, hvor MENNESKET er i sentrum».

Mange snakker idag om viktigheten av et godt samarbeide og viktigheten av god kommunikasjon.

Hva gjør hver og en av oss for å bidra til at felleskapet skal fungere best mulig.
En daglig kamp på godt og vondt for.

Flere blogger kommer!!

Tilbakemelding fra Grafisk Ferdiggjøring AS

God kveld!

Her følger tilbakemeldingen som «tikket inn» fra Grafisk Ferdiggjøring AS rett før helga.

Hei Ingar
Det var en spent og forventningsfull gjeng som møtte opp på Slettevold Gård fredag den 8. november 2013.
Vi hadde på forhånd hørt mye fint om Teamkraft, og ble på ingen måte skuffet. Dette var både interessant, lærerikt og morsomt.
I vår hektiske hverdag på jobben, har vi liten tid til hverandre. Her fikk vi noen timer sammen med dyktige instruktører, og kunne konsentrere oss om helt andre ting enn maskinfart og leveringstider. Vi i Grafisk Ferdiggjøring ønsker å takke for et kjempeflott opplegg. Det er bare positive tilbakemeldinger fra alle våre 34 ansatte, og håper at det ikke går lang tid før vi tar en samling hos Teamkraft igjen.

Med hilsen

Erik Bratli
Daglig leder
Grafisk Ferdiggjøring AS
Pennestrøket 11
1850 Mysen

TeamKraft setter stor pris på å bli brukt av lokale bedrifter og takker nok engang Grafisk Ferdiggjøring AS for et så langt meget godt samarbeide. Vi satser på nye treff i 2014 og ønsker bedriften lykke til videre.

En stor takk til Grinitun Pleie og Omsorg.

God fredag!

En stor takk til Grinitun Pleie og Omsorg som tar tak. En flott gjeng å samarbeide med. Vi gleder oss til fortsettelsen:

Billedkollasjen viser gruppe 2 (viser til tidligere blogg fra gruppe 1) i «dyp konsentrasjon» på  Fjellheim i Spydeberg.

Her kommer tilbakemelding fra Grinitun pleie og omsorg, Spydeberg.

Vi har engasjert Teamkraft og finner det inspirerende, lærerikt og motiverende. Vi har startet en prosess og ønsker mer påfyll. Vi ønsker å jobbe med dette på lengre sikt. Vi ser det som en investering i samarbeid og arbeidsmiljø, og har tro på at innsikt i dette må skje sammen med alle involverte parter.

Runar Stemme
Virksomhetsleder Grinitun pleie og omsorg, Spydeberg.

TeamKraft hilser og takker igjen! Gode helg!

Hvem hjelper «Hjelper`n»?

God fredag!

Idag legger vi ut tilbakemeldingen som vi fikk fra firmaet «lun,lokalt utdanningsnettverk» etter en dagssamling på Slettevold Gård i regi av TeamKraft.

Hvem hjelper «Hjelper`n», har vi valgt å kalle bloggen. Hvorfor? Det er mange som jobber i yrker hvor de har med mennesker å gjøre. De som må gi mye av seg selv igjennom arbeidsdagen. «Grasrotyrkene» sier vi og nevner helse/omsorg, lærere, barnehagepersonell, opplæring og attføringsbedrifter politi, fengsel, etc.

I flere av disse yrkene er høyt sykefravær desverre en realitet. Fasit på hva som kan/bør gjøres har vi ikke, men ledere som ligger i forkant med å gi sine ansatte litt påfyll i hverdagen tenker riktig. NOK ENGANG, det er opp til HVER og EN som er på samling, seminar, hører et foredrag å gjøre noe med SIN situasjon for å bidra til at felleskapet skal fungere.

Lun kom til oss for å gi «litt påfyll» til de ansatte. Vi kaller det hele en «miljødag» hvor teori med Hipokrates lærdom, god tid til den gode praten, en god lunsj, praktiske øvelser og evaluering som avsluttes med HVA NÅ?, inngår.

Tilbakemeldingen var som følger:

Hei Ingar
Vi er alle veldig fornøyd med dagen i Teamkrafts regi!

Hipokrates holder – og spesielt i den formen dere har valgt å presentere atferds teorien :)

For oss som jobber med å bidra til at andre mennesker skal lykkes med sin utvikling, er det spesielt viktig å få muligheten til å stoppe opp, få påfyll, bygge team og kjenne på egen vekst og utvikling.

Vi hadde en flott dag på et flott sted med en flott gjeng – vi kommer gjerne tilbake!

Med hilsen

Jørn Bjørkli, daglig leder lun lokalt utdanningsnettverk.

At Hipokrates holder og at verktøyet fungerer vet vi.  Tilbakemeldingene som kommer inn er gode beviser på det.

TeamKraft ønsker lun lykke til videre og takker for en flott dag isammen med bedriften.

Grinitun Pleie og Omsorg, gruppe 1.

God formiddag!

Grinitun Pleie og Omsorg fra Spydeberg ble vi kjent med ifjor under deres samling på Vollene gård. Et forkortet foredrag med Bjørn og hans sykkeltur til Sør Afrika samt div. praktiske øvelser var dengang bestillingen.

Nå ville «folket» bli bedre kjent med Adferdsfargene i kombinasjon med nye praktiske øvelser.

Det er desverre en kjennsgjerning at mange innen pleie og
omsorgsyrkene sliter med høyt sykefravær. Det som igjen er viktig er at ledelsen ser dette og tar grep for å gjøre noe med problemene.

Institusjonen i Spydeberg har satt igang en prosess som vil ta tid, men som på sikt vil gi positive resultater. En prosent el. to ned og besparelsene vil være store.

Billedkollasjen viser første gruppe med gjennomgang av Adferdsfargene. Pressen dukker opp og overskriften «magisk pinne kan holde dem friske» vet vi ikke helt om våre lesere forstår så mye av,men at Magic Stick fungerer som øvelse har TeamKraft mange og gode beviser på. Det skal sies at både Grinitun og TeamKraft satte stor pris på at Indre Smaalenene dukket opp denne dagen. Reportasjen var god den!!

Ute er det som alltid stor iver og høy intensitet når øvelse er igang. Å notere underveis er viktig. Ord, utrykk, hva skjer, får de med seg forutseningene som blir gitt, kan det relateres opp imot den teoretiske delen osv.osv. Å joda, forskjellene og ulikhetene kommer nok engang frem både i ord og handling.

Evalueringen av dagen er siste post. TeamKraft avslutter det hele med HVA NÅ? Hverdagen «griper oss» så snart samligen er over. Det er opp til hver og en å ta til seg og ikke minst praktisere det som vi har gitt dem. Skjer det, vet vi at «verktøyet» fungerer over tid.

Ny blogg følger når tilbakemeldingene fra Grinitun «tikker inn».