A-Media på besøk i Indre Østfold

God morgen!

Flere og flere fatter som tidligere nevnt interesse for Adferdsfargene og historien rundt det som vi i TeamKraft velger å kalle et godt hjelpemiddel eller verktøy. Torsdag i forrige uke var det A-media som var på besøk i Indre Østfold. Scandic Brennemoen trekker flere og flere nye kunder inn i vårt område, noe vi setter stor pris på. At vi også har gode ambassadører som snakker Indre Østfold opp er viktig. Bodil Løken i A-media er så absolutt èn av dem.  20 representanter fra A-Media var samlet på hotellet. TeamKraft hadde ca 3 timer til rådighet hvor det var tid til en liten innledning/prat rundt boka til Thomas Eriksson og Adferdsfargene som TeamKraft nå har benyttet i over 15 år. En light versjon av «Mesternes Mester for lag» var det lagt opp til rett nedenfor hotellet. Områdene her har vi benyttet ved flere anledninger og det fungerte igjen.
Med tre timer til teori og praktiske øvelser rekker vi ikke å gjennomføre indikator (spørsmål), men mange gir utrykk for at temaet er både bra og interessant. Boka Omgitt av idioter-hvordan forstå dem det ikke går an å forstå kjøpes og leses av flere og flere. At forfatteren har fulle saler når foredragene holdes overrasker oss ikke. Til orientering er det nye foredrag med T. Eriksson på nyåret her i Norge. I februar er det Quality hotel i Sarpsborg som står for tur. 23.1.20 er datoen. Vi vet at der er flere som har tenkt seg dit!!!

TeamKraft takker A-Media for oppdraget og ønsker alle lykke til videre.
[attach 1]

Østfold Fylkeskommune på besøk i Indre Østfold

God kveld!

For noe tid tilbake fikk vi en forespørsel fra Brynjard Rønningen (permisjon fra rektorstillingen ved Mysen vg. skole, nå konstituert fylkesdirektør frem til nyttår.) fra Østfold Fylkeskommune om TeamKraft kunne bistå under en samling som fylkeskommunen skulle ha på Scandic Brennemoen onsdag til torsdag denne uken.
Ca 40 ansatte var med og tilbakemeldingene tyder på at de fleste var meget fornøyd med oppholdet:

Hei!
Tilbakemeldingen som jeg har fått har vært ensidig positive. Det første samtaleemnet som møtte meg i dag tidlig var «magic stick» og «T». Folk var kjempeengasjert og overføringsverdien til hvordan vi forholder oss til en og samme oppgave på ulike måter fungerte glimrende.

Besøket på Høytorp Fort var en super opplevelse. Det var en del som var litt skeptiske i forkant fordi vi skulle være ute og noen fryktet «tåpelige selskapsleker», men i etterkant var det en enstemmig tilbakemelding om at både stedet og opplegget var kjempebra. Det er et tankekors at ingen kjente til stedet fra før. Jeg er sikker på at det blir noen flere besøk i Indre fremover. Svein Syversen solgte også vårt distrikt på en utmerket måte.[attach 1]

TeamKraft takker for oppdraget og ikke minst de gode tilbakemeldingene! Flere besøk satser vi også på!!!!!

 

Oslo Universitetssykehus og TeamKraftmodellen.

God kveld!

Flere og flere fatter interesse for Adferdsfargene og TeamKraftmodellen hvor praktiske øvelser er en viktig del av det hele. Sykepleiere fra Oslo Universitetssykehus er siste gruppe ut. Scandic Brennemoen trekker flere og nye grupper til Indre Østfold og TeamKraft er med. Også hotellet får mye ros for det som leveres.
Vi innledet med innføring i teorien før turen gikk til Høytorp Fort for praktiske øvelser. Dette fungerer igjen og igjen. Tilbakemeldingene foreligger og nok engang får vi høy score. At svensken med boka «Omgitt av idioter» har spredd seg i vårt lille land er det ikke tvil om. Mange har både kjennskap, hørt om og lest boka. Til orientering trakk Thomas Eriksson fulle hus på Chateau Neuf i går med sitt foredrag. Vi takker for at budskapet spres og at flere ser at dette er et godt «verktøy». I over 15 år har TeamKraft jobbet både med teorien og de praktiske øvelsene.
Vi takker sykepleierne fra Oslo Universitetssykehus for oppdraget og tilbakemeldingene tyder på at det ikke blir siste gang vi får besøk fra denne flotte gjengen. Lykke til videre sier vi!!

FRA TEORI TIL PRAKSIS MED HOVEDVERNEOMBUD ØST POLITIDISTRIKT

God fredag!

Tidligere denne uken var Inge og undertegnede på tidenes første Framverran-konferanse i Mosvika. Her var bl.a Gjert Ingebrigtsen foredragsholder hvor tema var «tør å gå dine egne veier». På èn av hans billedpresentasjoner stod det «planer og gjennomføring for 2018-i praksis» (se billedkollasj).

I går hadde TeamKraft samling for hovedverneombudet fra Øst politidistrikt. Ca 40 til sammen, som gjør en både viktig og krevende jobb. Bestillingen var en innføring i Adferdsmodellen med noe teori og praktiske øvelser. Nok engang trekker vi frem boka til svenske Thomas Eriksson «Omgitt av idioter-hvordan forstå dem det ikke går an å forstå» som fortsatt selger bøker i «hopetall» og foredrag med forfatter som er utsolgt.

At Adferdsfargene er et godt verktøy har vi snakket om gjennom mange mange år. Å gjennomføre praktiske øvelser etter en teoretisk innføring forsterker det hele. Å snakke om hvordan ting skal gjøres kan i mange sammenhenger bli «litt for enkelt». Når det vi snakker om og legger opp til skal gjennomføres I PRAKSIS begynner ofte jobben. Med mange års erfaring innen forskjellige yrker og ikke minst gjennom grupper som har benyttet seg av våre tjenester ser vi at kombinasjonen «fra ord til handling-fra teori til praksis» nok fungerer best.

Billedkollasjen viser Øst politidistrikt fra møterommet og utenfor Scandic Brennemoen. Høytorp Fort i flott vær er neste stopp. Laginndeling blir gjort og ordet konkurranse «trigger» nok en del av deltagerne! DET ser ofte vi som er aktivitetsledere underveis. De foreløpige tilbakemeldingene er nok engang gode og vi venter spent på en liten evaluering fra gruppen.

TeamKraft takker Hovedverneombudet Øst politidistrikt for oppdraget og ønsker lykke til videre med den viktige jobben som de gjør.

PS. Foredraget til far Ingebrigtsen var for øvrig meget bra. HER holder det ikke med bare snakk. Også fam. Ingebrigtsen ønsker vi lykke til videre!!

Skjelfoss Psykiatriske senter og nye samlinger.

God mandag!

Skjelfoss Psykiatriske Senter har vi hatt god kontakt med gjennom de siste årene. På forsommeren hadde vi samlinger for alle de ansatte på Skjelfoss i Hobøl. Adferdsfargene var igjen bestillingen fra senteret.
I september var det klart for nye samlinger på Høytorp fort i Mysen. Teori, spørsmål og samtaler før lunsj og praktiske øvelser både inne og utenfor «Reduitten» fyllte dagen.
Nå er også evaluering gjennomført med to av lederne ved senteret. God og konstruktive tilbakemeldinger har vi fått noe som vi som nevnt tidligere setter stor pris på. Vi takker igjen Skjelfoss Psykiatriske senter for oppdraget og ønsker alle lykke til videre med den viktige jobben som gjøres.
[attach 1]

VA-forvaltning Indre Østfold Kommune på samling

God formiddag!

Nye og flere grupper fra Indre Østfold Kommune benytter seg av Adferdsfargene. Vann og avløp forvaltning var på plass tirsdag 24.9. God tid til teorien, samtaler, lunch og praktiske øvelser var bestillingen og igjen får vi gode tilbakemeldinger. Gruppen er ikke så stor, men allikevel må samarbeidet fungere. Også her står utfordringene allerede i kø, noe vi jo har «tatt del i» de siste dagene gjennom lokalavisen.
Teorien skaper engasjement. De praktiske øvelsene skaper engasjement. Billedkollasjen viser det.
TeamKraft takker for en flott dag og ønsker VA-forvaltning Indre Østfold Kommune lykke til både med sammenslåing og avdelingens videre arbeide.
[attach 1]

NORTHUG-SPEAKER`N &TEAMKRAFT

God morgen!

NORTHUG-SPEAKER`N & TEAMKRAFT inngår samarbeide. Nok engang reiser vi til Mosvika og Trøndelag for å videreutvikle et konsept som vi mener kan ha interesse for flere. Historiene til John Northug er vel verdt å lytte til. Hvordan ble merkenavnet Northug utviklet, hva ligger bak, hva forlanges, hvem er med osv.osv. Med innlevelse forteller pappa John om opp og nedturer. Fra å være bonde den ene dagen til å være kjendis nærmest «over natta» DETTE KREVER MYE OVER TID!
Kjell Erik Kristiansen vil fortelle sine historier fra utallige OL-VM og World Cup-renn. Han er SPEAKER`N som har fulgt familien Northug gjennom hele verden når medaljer, heder og ære skal deles ut. Jeg har selv opplevd Kjell Erik ved flere anledninger, og det som skjer før, under og etter et arrangement er ikke så lett å forestille seg. Det MÅ oppleves. Her snakker vi om å å jobbe tett på mennesker fra alle verden`s kanter. Det skal gå raskt, rom for å feile er nær sagt ikke til stede og teamet skal fungere over tid, fra tidlig morgen til seint på kveld. Tusenvis av mennesker på arenaen og foran tv-skjermen forlanger at alt skal være på plass når startskuddet går. En liten «glipp» kan få store følger. Bakom her er det også en hverdag!!!
TeamKraft kjenner flere av dere til og vi kan heller ikke tas for ikke å ha utholdenhet! Det er noen fellesnevnere som kan trekkes frem når vi nå går ut med et konsept som vi mener mange vil ha noe igjen for å få med seg.
Skal teamet bygges må vi begynne med oss selv. Adferdsfargene som svenske Thomas Eriksson har skrevet om i boken Omgitt av idioter har vi omtalt tidligere. Denne teorien har vi i TeamKraft jobbet med siden 2004. Hvordan fungerer det hele i praksis?? TeamKraft har også øvelsene. Heng med. Dette er spennende!!!

Indre Østfold Kommune HR-avdeling på samling

God kveld!

Få dager etter besøket fra Mysen Vg. skole var det klart for den nye HR-avdelingen for Indre Østfold kommune. En hel dag var satt av til Adferdsfargene og praktiske øvelser. Noen av deltagerne hadde litt kjennskap til Adferdsfargene fra før, noen hadde hørt om boka Omgitt av idioter og flere skulle lese «verket» til svenske Thomas Eriksson.
Det er med glede vi ser at flere og flere benytter seg av Adferdsfargene. Nå MÅ det samarbeides. Nye lag og team skal bygges. Nye og gode kulturer skal formes å alle må bidra.
Igjen ser vi at gruppene som besøker oss er fornøyd, gode tilbakemeldinger bekrefter det.
Vi takker for at den nye HR-avdelingen benytter seg av det vi kan tilby og ønsker alle et stort lykke videre.
Billedkollasjen viser den nye HR-direktøren Betty Hvalsengen fra Garganstua. Teorien og gruppeoppgavene skaper engasjement. Noen praktiske øvelser og evaluering avslutter dagen.

ELEVRÅDSAMLiNG MYSEN VG. SKOLE 2019

God kveld!

Flere grupper har besøkt oss gjennom september mnd. Videregående skoler fra Oslo har vi nevnt tidligere, nå var det klart for vår egen Mysen vg. skole. Elevrådssamling med 50 elever, Sigbjørn Riiser, Eivind Sletner, Camilla Aas og Merete Gimle Labråten var med som lærere. Elev, lærling og mobbeombud i Østfold fylkeskommune, Henrikke Bugdø-Aarseth var også på plass.
TeamKraft startet dagen med teorien rundt Adferdsfargene, deretter noen praktiske øvelser før de nevnte tok over.
Nok engang ser det ut til at vi treffer med våre leveranser. Her følger tilbakemeldingen:» Takk for en veldig fin dag. Vi er kjempefornøyd med dere som vertskap, «kursholdere» og lokaliteter. Det jeg ønsker å trekke frem som det mest positive, var måten dere flettet inn årsaken til at vi var hos dere. At det var et elevråd som skulle samarbeide om å gjøre et godt arbeid! Det å få litt forståelse for likheter og ulikheter, og hvordan dette påvirker samarbeidet, var veldig bra!! Både teori og øvelser understreker jo dette – og det gir oss som jobber med ungdommene videre noe vi kan referere til…. Vi kommer til å bruke adferdsfargene videre når vi jobber»

Som vi ser, Adferdsfargene benyttes av flere og flere.
Billedkollasjen viser møterommet på Slettevold Gård med bl.a elever, lærere, mobbeombud. Gruppeoppgaver, valg og nyttig informasjon stod på timeplanen. Gruppebilde ble tatt og innimellom slagene var det helt greit med en pust rundt bålet i laavoen.

TeamKraft og Slettevold Gård takker for en flott dag sammen med flotte representanter fra Mysen vg. skole.
[attach 1]

H-20 Videregående skole fra Oslo. Prosjekt Lektor 2.

LEKTOR 2 programmet som H-20 Videregående skole (tidligere Hersleb) fikk midler til i april, blir bl.a. brukt til , sitat: «øke elevenes kompetanse innen relasjonsbygging/kommunikasjon og samhandling. Dette er en del av satsningsområdet for lærerplanfornyelsen, men også viktig kompetanse for elever som snart skal ut i arbeidslivet. Samtidig og parallelt med dette er det ønskelig å øke lærernes kompetanse og at de får erfaring/flere verktøy i sitt arbeide med relasjonsbygging» Dette står bl.a å lese i skissen til Lektor 2 programmet som skolen søkte midler etter.
TeamKraft ble valgt som samarbeidspartner og første elevgruppe var på Mysen i vår. Forrige onsdag var det klart for gruppe to. 3 klasse Helse og Oppvekst fikk innføring i Adferdsmodellen med både teori og praktiske øvelser.
Det som er gledelig er å se interessen som elevene viser. Noen plukkes ut som observatører når de praktiske øvelsene pågår. Både prat og latter sitter løst. Nå gjenstår evaluering for LEKTOR-2 prosjektet og vi håper og tror at tilbakemeldingene nok engang er positive. Så langt tyder det på det.
Vi vil igjen få takke Gry med crew på restaurant Fortet for god mat og service, for leie og bruk av skihytta, for god hjelp ifm. transport fra Øivind Dahl i Spydeberg og for to flotte dager med elever og lærere fra H-20 Videregående skole i Oslo. TeamKraft ønsker alle lykke til videre!!!