ELEVRÅDSAMLiNG MYSEN VG. SKOLE 2019

God kveld!

Flere grupper har besøkt oss gjennom september mnd. Videregående skoler fra Oslo har vi nevnt tidligere, nå var det klart for vår egen Mysen vg. skole. Elevrådssamling med 50 elever, Sigbjørn Riiser, Eivind Sletner, Camilla Aas og Merete Gimle Labråten var med som lærere. Elev, lærling og mobbeombud i Østfold fylkeskommune, Henrikke Bugdø-Aarseth var også på plass.
TeamKraft startet dagen med teorien rundt Adferdsfargene, deretter noen praktiske øvelser før de nevnte tok over.
Nok engang ser det ut til at vi treffer med våre leveranser. Her følger tilbakemeldingen:» Takk for en veldig fin dag. Vi er kjempefornøyd med dere som vertskap, «kursholdere» og lokaliteter. Det jeg ønsker å trekke frem som det mest positive, var måten dere flettet inn årsaken til at vi var hos dere. At det var et elevråd som skulle samarbeide om å gjøre et godt arbeid! Det å få litt forståelse for likheter og ulikheter, og hvordan dette påvirker samarbeidet, var veldig bra!! Både teori og øvelser understreker jo dette – og det gir oss som jobber med ungdommene videre noe vi kan referere til…. Vi kommer til å bruke adferdsfargene videre når vi jobber»

Som vi ser, Adferdsfargene benyttes av flere og flere.
Billedkollasjen viser møterommet på Slettevold Gård med bl.a elever, lærere, mobbeombud. Gruppeoppgaver, valg og nyttig informasjon stod på timeplanen. Gruppebilde ble tatt og innimellom slagene var det helt greit med en pust rundt bålet i laavoen.

TeamKraft og Slettevold Gård takker for en flott dag sammen med flotte representanter fra Mysen vg. skole.
[attach 1]

H-20 Videregående skole fra Oslo. Prosjekt Lektor 2.

LEKTOR 2 programmet som H-20 Videregående skole (tidligere Hersleb) fikk midler til i april, blir bl.a. brukt til , sitat: «øke elevenes kompetanse innen relasjonsbygging/kommunikasjon og samhandling. Dette er en del av satsningsområdet for lærerplanfornyelsen, men også viktig kompetanse for elever som snart skal ut i arbeidslivet. Samtidig og parallelt med dette er det ønskelig å øke lærernes kompetanse og at de får erfaring/flere verktøy i sitt arbeide med relasjonsbygging» Dette står bl.a å lese i skissen til Lektor 2 programmet som skolen søkte midler etter.
TeamKraft ble valgt som samarbeidspartner og første elevgruppe var på Mysen i vår. Forrige onsdag var det klart for gruppe to. 3 klasse Helse og Oppvekst fikk innføring i Adferdsmodellen med både teori og praktiske øvelser.
Det som er gledelig er å se interessen som elevene viser. Noen plukkes ut som observatører når de praktiske øvelsene pågår. Både prat og latter sitter løst. Nå gjenstår evaluering for LEKTOR-2 prosjektet og vi håper og tror at tilbakemeldingene nok engang er positive. Så langt tyder det på det.
Vi vil igjen få takke Gry med crew på restaurant Fortet for god mat og service, for leie og bruk av skihytta, for god hjelp ifm. transport fra Øivind Dahl i Spydeberg og for to flotte dager med elever og lærere fra H-20 Videregående skole i Oslo. TeamKraft ønsker alle lykke til videre!!!

Helse og Oppvekstlinjen fra Hersleb nå H-20 Videregående skole kommer igjen.

God fredag!

TeamKraft har hatt et godt samarbeide med videregående skoler fra Oslo gjennom flere år. Hersleb, nå H-20 Videregående skole i Oslo fikk i vår midler fra Oslo Kommune Utdanningsetaten til å gjennomføre et prosjekt med elever fra Helse og Oppvekstlinjen andre og tredjetrinns elever. Prosjektet blir kalt «LEKTOR 2»
Tirsdag og onsdag forrige uke var det igjen klart for «nye innrykk» fra skolen. Tirsdag var det førstetrinn som var på besøk. Dette er elever som kommer fra flere ungdomsskoler i Oslo og målet med dagen sammen med oss, er at ungdommen skal bli litt bedre kjent med både lærere og medelever.
Programmet som gjennomføres fungerer. Noen justeringer er det underveis og slik skal det være. God planmøter og ikke minst evalueringen i etterkant ER viktig!

SKI OG OPPEGÅRD TiL NORDRE FOLLO KOMMUNE

God kveld!

Det skjer en del i TeamKraft om dagen og Adferdsmodellen benyttes av flere og flere. Det som også er gledelig er at flere av de som er med, har benyttet seg av våre tjenester tidligere. Jungeltelegrafen er til god hjelp.

Forrige fredag reiste vi til Tårnåsen i Oppegård. SKI og OPPEGÅRD skal bli til NORDRE FOLLO KOMMUNE fra 1.1.20. Innføring i Adferdsfargene stod på timeplanen og da går timene raskt. Vi tar oss god tid ved gjennomgang av teorien, men rekker også noen praktiske øvelser helt på «tampen av dagen».
Kommunereformen er både spennende og ikke minst krevende for mange. Nye arbeidsplasser, nye kolleger, nye arbeidsrutiner er noe av det som alle blir møtt med. Å bli kjent med de en skal jobbe og samarbeide med er derfor meget viktig.
Vi ber alltid om ærlige tilbakemeldinger og som oftest er de fleste meget fornøyd. Denne gang , intet unntak.
TeamKraft takker Helse og Omsorgsarbeidere i den nye kommunen for en flott dag og ønsker alle lykke til videre!!

John Northug på besøk!

God formiddag!

Ved et par anledninger har jeg vært med Kjell Erik (speaker`n) Kristiansen til Selli Gård, Framverran , Mosvika. I Nord Trøndelag. Utrykk som bakom synger skogene og hverdagen kjenner vi jo til ,alle som èn og historiene er mange. Interessante samtaler har vi hatt og flere ser det ut til at det blir.
Tirsdag i forrige uke var det klart for møte med John Northug her på Slettevold i Mysen. Samme dag hadde vi Sikkerhetskurs med en gruppe fra kommunen. John og Kjell Erik fulgte «innspurten» på kursdagen med Inge og Anders,før det ble servert lunsj. Det er lettere å selge inn TeamKraft`s konsept når vi kan vise hva vi kan tilby av lokaliteter både på gården og i vårt nærmiljø for øvrig. At Anders Snortheimsmoen fra Sikkerhetsledelse AS var tilstede var også et pluss.
Et samarbeide mellom de nevnte er «på trappene». Gode, spennende. Lærerike og interessante fortellinger kan vi garantert love, i tillegg til det som vi i TeamKraft har å tilby.
Billedkollasjen viser John`s møte med Slettevold Gård for første gang. I 2005 besøkte Marit Bjørgen og landslagsjentene oss.  Floating og klatretårnet stod dengang på menyen og Kjell Erik forteller. Samtalene i Garganstua og lokaliteter for øvrig gikk unna. I flott vær fikk vi vist frem Høytorp Fort og Scandic Brennemoen. Mette var på plass og fikk fortalt litt om oppstart og mulighetene som hotellet byr på. Vi gleder oss til fortsettelsen. Følg NORTHUG, Speaker`n og TeamKraft videre.

Flere gjennomfører sikkerhetskurs i regi av Sikkerhetsledelse AS og TeamKraft.

God mandag!

Vi har tidligere lagt ut blogger om sikkerhetskursene som vi gjennomfører i samarbeide med Sikkerhetsledelse AS http://www.sikkerhetsledelse.no på Mastemyr. Samarbeidet med gamle kolleger er både givende og spennende.
Med lang erfaring fra bl.a politiet besitter vi kompetanse som kan deles med mange. Opplæring i «Trygghet og trivsel» er delt opp over flere kursdager ikke minst grunnet tidsrammene som vi har til rådighet. For ansatte i NAV-barnevern-skoler, for å nevne noen, kan det være greit å ha en innføring i hvordan opptre dersom en konflikt el trussel skulle oppstå. Teorien har vi. De praktiske øvelsene har vi. Hverdagen fanger oss og det er derfor viktig at det settes av tid for å trene, snakke sammen, bygge gode arbeidsmiljøer og kulturer. Å forbygge ER viktig!!!

Etter planlegging og innledende møter med ledelse gjennomføres kursdagene på forskjellige steder. Vi reiser ut el. gruppene kommer til oss. Forrige uke ble lokaler her hos TeamKraft benyttet.
4 timer var satt av denne formiddagen til en gruppe fra (enn så lenge) Eidsberg kommune. Anders innledet med sin teori før det hele ble avsluttet med «adferdsfargene» og en god lunsj. Temaer som bl.a gjennomgås er 1. Team-kultur, hvem er vi. 2. Konflikt og trussel håndtering-hvordan forebygge. 3. Belastning og ettervern. 4. Arbeidsmiljø, trygghet og trivsel. En evaluering tar vi oss tid til og vegen videre «stakes ut».
Billedkollasjen viser Anders og Inge i gang på «hvert sitt område» Neste gang er det i hovedsak praktiske øvelser som står på agendaen.

Liverpool på besøk, igjen!!!!

God kveld og for en gjeng!!

Nok engang besøker Liverpool Mysen, takket være Jan Tore med etternavn Bjerk, Bjerkheim!!!!! For n.te gang, ruller bussen fra «ytre Østfold» inn på garden. Horden er ikled drakter som ikke er å ta feil av. Inn på låven, opp i Garganstua og showet er i gang. I dag ble det til 3-0. L.pool leverer kjære venner og for en gjeng. Dette handler om samhold, felleskap, tårer, glede, (og sorg, når de taper) opp igjen og nye kamper!!!!!!!!!!
I fronten av bussen står det SLETTEVOLD som også er navnet på garden som de kommer til!!!!!!! Se billedkollasjen. Dere er velkommen tilbake og lykke til videre med laget som dere «forguder».