Kategoriarkiv: Blogg

VA-forvaltning Indre Østfold Kommune på samling

God formiddag!

Nye og flere grupper fra Indre Østfold Kommune benytter seg av Adferdsfargene. Vann og avløp forvaltning var på plass tirsdag 24.9. God tid til teorien, samtaler, lunch og praktiske øvelser var bestillingen og igjen får vi gode tilbakemeldinger. Gruppen er ikke så stor, men allikevel må samarbeidet fungere. Også her står utfordringene allerede i kø, noe vi jo har «tatt del i» de siste dagene gjennom lokalavisen.
Teorien skaper engasjement. De praktiske øvelsene skaper engasjement. Billedkollasjen viser det.
TeamKraft takker for en flott dag og ønsker VA-forvaltning Indre Østfold Kommune lykke til både med sammenslåing og avdelingens videre arbeide.
[attach 1]

NORTHUG-SPEAKER`N &TEAMKRAFT

God morgen!

NORTHUG-SPEAKER`N & TEAMKRAFT inngår samarbeide. Nok engang reiser vi til Mosvika og Trøndelag for å videreutvikle et konsept som vi mener kan ha interesse for flere. Historiene til John Northug er vel verdt å lytte til. Hvordan ble merkenavnet Northug utviklet, hva ligger bak, hva forlanges, hvem er med osv.osv. Med innlevelse forteller pappa John om opp og nedturer. Fra å være bonde den ene dagen til å være kjendis nærmest «over natta» DETTE KREVER MYE OVER TID!
Kjell Erik Kristiansen vil fortelle sine historier fra utallige OL-VM og World Cup-renn. Han er SPEAKER`N som har fulgt familien Northug gjennom hele verden når medaljer, heder og ære skal deles ut. Jeg har selv opplevd Kjell Erik ved flere anledninger, og det som skjer før, under og etter et arrangement er ikke så lett å forestille seg. Det MÅ oppleves. Her snakker vi om å å jobbe tett på mennesker fra alle verden`s kanter. Det skal gå raskt, rom for å feile er nær sagt ikke til stede og teamet skal fungere over tid, fra tidlig morgen til seint på kveld. Tusenvis av mennesker på arenaen og foran tv-skjermen forlanger at alt skal være på plass når startskuddet går. En liten «glipp» kan få store følger. Bakom her er det også en hverdag!!!
TeamKraft kjenner flere av dere til og vi kan heller ikke tas for ikke å ha utholdenhet! Det er noen fellesnevnere som kan trekkes frem når vi nå går ut med et konsept som vi mener mange vil ha noe igjen for å få med seg.
Skal teamet bygges må vi begynne med oss selv. Adferdsfargene som svenske Thomas Eriksson har skrevet om i boken Omgitt av idioter har vi omtalt tidligere. Denne teorien har vi i TeamKraft jobbet med siden 2004. Hvordan fungerer det hele i praksis?? TeamKraft har også øvelsene. Heng med. Dette er spennende!!!

Indre Østfold Kommune HR-avdeling på samling

God kveld!

Få dager etter besøket fra Mysen Vg. skole var det klart for den nye HR-avdelingen for Indre Østfold kommune. En hel dag var satt av til Adferdsfargene og praktiske øvelser. Noen av deltagerne hadde litt kjennskap til Adferdsfargene fra før, noen hadde hørt om boka Omgitt av idioter og flere skulle lese «verket» til svenske Thomas Eriksson.
Det er med glede vi ser at flere og flere benytter seg av Adferdsfargene. Nå MÅ det samarbeides. Nye lag og team skal bygges. Nye og gode kulturer skal formes å alle må bidra.
Igjen ser vi at gruppene som besøker oss er fornøyd, gode tilbakemeldinger bekrefter det.
Vi takker for at den nye HR-avdelingen benytter seg av det vi kan tilby og ønsker alle et stort lykke videre.
Billedkollasjen viser den nye HR-direktøren Betty Hvalsengen fra Garganstua. Teorien og gruppeoppgavene skaper engasjement. Noen praktiske øvelser og evaluering avslutter dagen.

ELEVRÅDSAMLiNG MYSEN VG. SKOLE 2019

God kveld!

Flere grupper har besøkt oss gjennom september mnd. Videregående skoler fra Oslo har vi nevnt tidligere, nå var det klart for vår egen Mysen vg. skole. Elevrådssamling med 50 elever, Sigbjørn Riiser, Eivind Sletner, Camilla Aas og Merete Gimle Labråten var med som lærere. Elev, lærling og mobbeombud i Østfold fylkeskommune, Henrikke Bugdø-Aarseth var også på plass.
TeamKraft startet dagen med teorien rundt Adferdsfargene, deretter noen praktiske øvelser før de nevnte tok over.
Nok engang ser det ut til at vi treffer med våre leveranser. Her følger tilbakemeldingen:» Takk for en veldig fin dag. Vi er kjempefornøyd med dere som vertskap, «kursholdere» og lokaliteter. Det jeg ønsker å trekke frem som det mest positive, var måten dere flettet inn årsaken til at vi var hos dere. At det var et elevråd som skulle samarbeide om å gjøre et godt arbeid! Det å få litt forståelse for likheter og ulikheter, og hvordan dette påvirker samarbeidet, var veldig bra!! Både teori og øvelser understreker jo dette – og det gir oss som jobber med ungdommene videre noe vi kan referere til…. Vi kommer til å bruke adferdsfargene videre når vi jobber»

Som vi ser, Adferdsfargene benyttes av flere og flere.
Billedkollasjen viser møterommet på Slettevold Gård med bl.a elever, lærere, mobbeombud. Gruppeoppgaver, valg og nyttig informasjon stod på timeplanen. Gruppebilde ble tatt og innimellom slagene var det helt greit med en pust rundt bålet i laavoen.

TeamKraft og Slettevold Gård takker for en flott dag sammen med flotte representanter fra Mysen vg. skole.
[attach 1]

H-20 Videregående skole fra Oslo. Prosjekt Lektor 2.

LEKTOR 2 programmet som H-20 Videregående skole (tidligere Hersleb) fikk midler til i april, blir bl.a. brukt til , sitat: «øke elevenes kompetanse innen relasjonsbygging/kommunikasjon og samhandling. Dette er en del av satsningsområdet for lærerplanfornyelsen, men også viktig kompetanse for elever som snart skal ut i arbeidslivet. Samtidig og parallelt med dette er det ønskelig å øke lærernes kompetanse og at de får erfaring/flere verktøy i sitt arbeide med relasjonsbygging» Dette står bl.a å lese i skissen til Lektor 2 programmet som skolen søkte midler etter.
TeamKraft ble valgt som samarbeidspartner og første elevgruppe var på Mysen i vår. Forrige onsdag var det klart for gruppe to. 3 klasse Helse og Oppvekst fikk innføring i Adferdsmodellen med både teori og praktiske øvelser.
Det som er gledelig er å se interessen som elevene viser. Noen plukkes ut som observatører når de praktiske øvelsene pågår. Både prat og latter sitter løst. Nå gjenstår evaluering for LEKTOR-2 prosjektet og vi håper og tror at tilbakemeldingene nok engang er positive. Så langt tyder det på det.
Vi vil igjen få takke Gry med crew på restaurant Fortet for god mat og service, for leie og bruk av skihytta, for god hjelp ifm. transport fra Øivind Dahl i Spydeberg og for to flotte dager med elever og lærere fra H-20 Videregående skole i Oslo. TeamKraft ønsker alle lykke til videre!!!

Helse og Oppvekstlinjen fra Hersleb nå H-20 Videregående skole kommer igjen.

God fredag!

TeamKraft har hatt et godt samarbeide med videregående skoler fra Oslo gjennom flere år. Hersleb, nå H-20 Videregående skole i Oslo fikk i vår midler fra Oslo Kommune Utdanningsetaten til å gjennomføre et prosjekt med elever fra Helse og Oppvekstlinjen andre og tredjetrinns elever. Prosjektet blir kalt «LEKTOR 2»
Tirsdag og onsdag forrige uke var det igjen klart for «nye innrykk» fra skolen. Tirsdag var det førstetrinn som var på besøk. Dette er elever som kommer fra flere ungdomsskoler i Oslo og målet med dagen sammen med oss, er at ungdommen skal bli litt bedre kjent med både lærere og medelever.
Programmet som gjennomføres fungerer. Noen justeringer er det underveis og slik skal det være. God planmøter og ikke minst evalueringen i etterkant ER viktig!

SKI OG OPPEGÅRD TiL NORDRE FOLLO KOMMUNE

God kveld!

Det skjer en del i TeamKraft om dagen og Adferdsmodellen benyttes av flere og flere. Det som også er gledelig er at flere av de som er med, har benyttet seg av våre tjenester tidligere. Jungeltelegrafen er til god hjelp.

Forrige fredag reiste vi til Tårnåsen i Oppegård. SKI og OPPEGÅRD skal bli til NORDRE FOLLO KOMMUNE fra 1.1.20. Innføring i Adferdsfargene stod på timeplanen og da går timene raskt. Vi tar oss god tid ved gjennomgang av teorien, men rekker også noen praktiske øvelser helt på «tampen av dagen».
Kommunereformen er både spennende og ikke minst krevende for mange. Nye arbeidsplasser, nye kolleger, nye arbeidsrutiner er noe av det som alle blir møtt med. Å bli kjent med de en skal jobbe og samarbeide med er derfor meget viktig.
Vi ber alltid om ærlige tilbakemeldinger og som oftest er de fleste meget fornøyd. Denne gang , intet unntak.
TeamKraft takker Helse og Omsorgsarbeidere i den nye kommunen for en flott dag og ønsker alle lykke til videre!!